Hiển thị giới hạn tốc độ và nhận diện biển báo giao thông

Báo cho tài xế biết nếu xe chạy quá tốc độ giới hạn, ngoài ra có thể nhận diện và phân loại nhiều loại biển báo giao thông khác

Mobileye “đọc” biển báo và thông báo cho tài xế biết nếu xe vượt quá giới hạn tốc độ cho phép.

* Phát hiện các biển báo được công bố hợp lệ bởi Công ước Viên về Biển báo và Tín hiệu Đường bộ

Tìm hiểu tại sao hàng triệu xe được trang bị công nghệ Mobileye