25 +

Hãng xe trên thế giới ứng dụng công nghệ Mobileye để làm cho phương tiện của họ an toàn hơn

45 Triệu +

Phương tiện trên thế giới được trang bị công nghệ Mobileye

13

Hãng xe trên thế giới đang hợp tác với Mobileye để phát triển dòng phương tiện tự lái

Đối tác của chúng tôi